Místo konání konference: Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Adresa: třída 17. listopadu 12, Olomouc

Začátek konference: 06. září, 2022

Ukončení konference: 08. září, 2022

Informace o konferenci:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás pozvali na Moravu, do Olomouce, na XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti s podtitulem Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí.

Tradiční akce geografické společnosti, která se koná pravidelně od roku 1930, má polokulaté jubileum. Doufáme, že situace umožní po dlouhé době opět tradiční formu a osobní setkání, která jsou vždy velkým bonusem takových akcí.

Hlavní téma Výročního kongresu ČGS a SGS je: Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí.

Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita jedinečnou příležitost se vzájemně setkat a diskutovat témata reflektující národní tradici a mající mezinárodní přesah.

Výroční kongres pořádá Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ve spolupráci se Středomoravskou pobočkou ČGS, Katedrou geoinformatiky, Katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a dalšími partnery z UP v Olomouci, ČGS a SGS.

Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, většinově na třídě 17. listopadu 12, v sídle Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat město Olomouc nejen jako univerzitní město.

Přijměte srdečné pozvání do Olomouce!

 

Za organizační výbor

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Důležité termíny

Datum Událost
31. 05. 2022 Nejzazší termín pro včasnou platbu vložného
31. 05. 2022 Nejzazší termín pro registraci abstraktu do sborníku
31. 07. 2022 Nejzazší termín pro pozdní platbu vložného
06. 09. 2022 Zahájení kongresu

Vložné


 

Struktura konferenčního poplatku: organizační náklady, občerstvení během konference (coffee breaks), občerstvení na neformálním setkání (6. září 2022 po Valném shromáždění ČGS a SGS), společenský večer (7. září 2022)

 Kategorie účastníka  Včasná platba do 31. 5. 2022  Pozdní platba (1. 6. 2022 – 31. 7. 2022)  Platba po 1. 8. 2022 včetně platby na místě
 Kategorie A 3 000 (120 €) 3 200 (130 €) 3 500 (140 €)
 Kategorie B 3 200 (130 €) 3 500 (140 €) 3 800 (150 €)
 Kategorie C 3 500 (140 €) 3 800 (150 €) 4 000 (160 €)
 Kategorie S 1 000 (40 €) 1 200 (50 €) 1 500 (60 €)

 

Kategorie účastníků:

Kategorie A – členský konferenční poplatek: členové České geografické společnosti nebo Slovenské geografické společnosti

Kategorie B – snížený konferenční poplatek: členové České demografické společnosti, České kartografické společnosti, Slovenské kartografické společnosti, České asociace geomorfologů, Slovenské asociace geomorfologů, České asociace pro geoinformace, učitelé ZŠ a SŠ, zaměstnanci pořádající Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, senioři 65+

Kategorie C – plný konferenční poplatek

Kategorie S – studenti (včetně postgraduálního studia)

 

Vložné prosím zasílejte na jeden z následujících účtů (při platbě uveďte do poznámky jméno/jména účastníků, za než je vložné zasíláno):

19-1921937329/0800 - korunový účet

2099827233/0800 - eurový účet

IBAN CZ91 0800 0000 0020 9982 7233

GIBACZPX

Registrace na konferenci


Registrační formulář

  Osobní údaje


  Informace o instituci


  Kategorie účastníka


  Plánovaná účast na konferenci

  Pokud máte speciální požadavek na zařazení do programu (den, součást společné sekce - např. výstupy společného projektu atp.), tak zašlete email organizačnímu výboru (irena.smolova@upol.cz).


  Příspěvek na konferenci

  (nutno vyplnit současně s přihláškou)
  Mám zájem o otištění textu některého mého příspěvku v odborném časopise.

  Níže vypište jmenný seznam autorů (pouze příjmení) následovaný názvem příspěvku/posteru. V případě více příspěvků vkládejte jednotlivé příspěvky vždy na nový řádek. V případě, že se jedná o poster, vepište před jmenný seznam autorů slovo poster.*

  Vyplněnou šablonu abstraktu příspěvku prosím zašlete do 31. 05. 2022 na emailovou adresu kongres22olomouc@upol.cz. Soubor pojmenujte příjmením autorů v pořadí dle autorství (např. Palacky_Safarik.docx). V případě více příspěvků můžete poslat všechny v příloze jednoho emailu, ale pro každý příspěvek vytvořte samostatný soubor abstraktu.


  Podmínky

  (nutno odsouhlasit)

  Po stisknutí tlačítka "Odeslat" bude na Vámi zadanou e-mailovou adresu zasláno potvrzení registrace. V případě, že do 24 hodin ve své e-mailové schránce toto potvrzení nenajdete, zopakujte registrační proces.
  Po odeslání formuláře zkontrolujte, že se ve žlutém poli pod tlačítkem "Odeslat" zobrazila informace o provedené registraci.

  Příspěvky na konferenci


   

  Sborník abstraktů

  Abstrakty příspěvků budou publikovány ve sborníku z kongresu. Registraci abstraktu do sborníku příspěvků proveďte na záložce Registrace konferenčního webu do 31. 5. 2022. Maximální rozsah abstraktu je 300 slov. Abstrakt je možné zpracovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Sborník bude zpracován v elektronické podobě a bude dostupný na stránkách kongresu. Autoři vybraných příspěvků budou vyzváni redaktory odborných časopisů k zaslání manuskriptů do recenzního řízení. Svůj potenciální zájem o otištění textu příspěvku můžete uvést při vlastní registraci.

  Za vložení abstraktu zodpovídá první, resp. korespondenční autor, případně přednášející osoba. Ostatní spoluautoři příspěvku nemusí abstrakt vkládat. Šablona pro vyplnění abstraktu je ke stažení zde (abstrakt.docx) nebo přímo v registračním formuláři. V případě více příspěvků můžete poslat všechny v příloze jednoho emailu, ale pro každý příspěvek vytvořte samostatný soubor abstraktu.

  Programový a organizační výbor


   

  Vědecký výbor kongresu

  prof. RNDr. Marián Halás, PhD. (předseda)

  prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

  prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

  RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

  prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

  doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

  doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

  doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

  doc. RNDr. František Križan, PhD.

  doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.

  Mgr. Pavel Šuška, PhD.

  prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

   

  Organizační výbor kongresu

  doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně)

  Mgr. Lucia Brisudová

  RNDr. Jan Brus, Ph.D.

  RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

  Mgr. David Fiedor, Ph.D.

  RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

  Mgr. Kristýna Křištofová

  Mgr. Pavla Minxová

  RNDr. Daša Oremusová, PhD.

  Mgr. Jitka Rychnová

  prof. RNDr. Tadeusz Siwek, Ph.D.

  doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

  Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

  doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

  doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

  Doprava a ubytování


   

  Doprava

  Přehledová mapka vytvořená pro účastníky Kongresu ČGS a SGS 2022 za účelem rychlejší orientace ve městě je dostupná zde.

   

  Ubytování

  VŠ koleje

  VŠ koleje se nachází v těsném sousedství místa konání konference (15-20 minut pěšky od vlakového nádraží). Způsob rezervace: hosté si budou volat nebo emailem rezervovat ubytování každý sám pod heslem „GEOGRAFIE“, na hotel@upol.cz cena je na hotelové části kolejí 400,- Kč/osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji a 590,- Kč/noc singl, na studentské části kolejí to je 350,- Kč/osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji a 500,- Kč/noc singl. Deadline pro hotelovou část bude 30. 6. a pro studentskou část 31. 7. – potom dle volné kapacity. Prosíme hosty, aby při rezervaci psali jméno i s adresou, datem narození a číslem OP, abychom urychlili ubytovací proces. Ubytování si hosté budou platit v den ubytování.

  Fotografie a informace jsou i na stránkách SKM – https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/ a https://skm.upol.cz/ubytovani/kampus-envelopa/#c3816.

  Další možnosti ubytování

  Ve městě se nachází řada hotelů, penzionů či ubytoven. Naše doporučení na některé z nich najdete zde, případně na stránkách specializovaných internetových vyhledávačů.

  Dokumenty ke stažení

  Program konference


   

  Jedná se o předběžný program konference

   

  6. září 2022 (úterý)


  Registrace účastníků: 10:00 – 12:30

  Zahájení: 13:00 – přivítání, organizační pokyny

  Plenární sekce

  Úvodní referáty

  16:00 – 18:00 Valné shromáždění ČGS a Valné shromáždění SGS

  19:00 neformální přátelské setkání u vína

   

  7. září 2022 (středa)


  Jednání v sekcích

  Posterová sekce

  19:00 společenský večer

   

  8. září 2022 (čtvrtek)


  Jednání v sekcích

  Exkurze

  Kontakty


  Kontakt na vědecký/programový výbor:

  marian.halas@upol.cz

   

  Kontakt na organizační výbor:

  irena.smolova@upol.cz


  City

  Pořadatel konference
  Česká geografická společnost

  Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

  Více o ČGS