Místo konání konference: Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Adresa: třída 17. listopadu 12, Olomouc

Začátek konference: 06. září, 2022

Ukončení konference: 08. září, 2022

Informace o konferenci:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás pozvali na Moravu, do Olomouce, na XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti s podtitulem Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí.

Tradiční akce geografické společnosti, která se koná pravidelně od roku 1930, má polokulaté jubileum. Doufáme, že situace umožní po dlouhé době opět tradiční formu a osobní setkání, která jsou vždy velkým bonusem takových akcí.

Hlavní téma Výročního kongresu ČGS a SGS je: Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí.

Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita jedinečnou příležitost se vzájemně setkat a diskutovat témata reflektující národní tradici a mající mezinárodní přesah.

Výroční kongres pořádá Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ve spolupráci se Středomoravskou pobočkou ČGS, Katedrou geoinformatiky, Katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a dalšími partnery z UP v Olomouci, ČGS a SGS.

Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, většinově na třídě 17. listopadu 12, v sídle Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat město Olomouc nejen jako univerzitní město.

Přijměte srdečné pozvání do Olomouce!

 

Záštitu nad kongresem poskytli: 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci, 

Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, 

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., předseda Rady vědeckých společností ČR.

Důležité termíny

Datum Událost
31. 05. 2022 Nejzazší termín pro včasnou platbu vložného
31. 05. 2022 Nejzazší termín pro registraci abstraktu do sborníku
31. 07. 2022 Nejzazší termín pro pozdní platbu vložného
06. 09. 2022 Zahájení kongresu

Vložné


 

Struktura konferenčního poplatku: organizační náklady, občerstvení během konference (coffee breaks), občerstvení na neformálním setkání (6. září 2022 po Valném shromáždění ČGS a SGS), společenský večer (7. září 2022)

 Kategorie účastníka  Včasná platba do 31. 5. 2022  Pozdní platba (1. 6. 2022 – 31. 7. 2022)  Platba po 1. 8. 2022 včetně platby na místě
 Kategorie A 3 000 (120 €) 3 200 (130 €) 3 500 (140 €)
 Kategorie B 3 200 (130 €) 3 500 (140 €) 3 800 (150 €)
 Kategorie C 3 500 (140 €) 3 800 (150 €) 4 000 (160 €)
 Kategorie S 1 000 (40 €) 1 200 (50 €) 1 500 (60 €)

 

Kategorie účastníků:

Kategorie A – členský konferenční poplatek: členové České geografické společnosti nebo Slovenské geografické společnosti

Kategorie B – snížený konferenční poplatek: členové České demografické společnosti, České kartografické společnosti, Slovenské kartografické společnosti, České asociace geomorfologů, Slovenské asociace geomorfologů, České asociace pro geoinformace, učitelé ZŠ a SŠ, zaměstnanci pořádající Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, senioři 65+

Kategorie C – plný konferenční poplatek

Kategorie S – studenti (včetně postgraduálního studia)

 

Vložné prosím zasílejte na jeden z následujících účtů (při platbě uveďte do poznámky jméno/jména účastníků, za než je vložné zasíláno):

19-1921937329/0800 - korunový účet

2099827233/0800 - eurový účet

IBAN CZ91 0800 0000 0020 9982 7233

GIBACZPX

Registrace na konferenci


Registrace na konfereci již skončila.

Programový a organizační výbor


 

Vědecký výbor kongresu

prof. RNDr. Marián Halás, PhD. (předseda)

prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

doc. RNDr. František Križan, PhD.

doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.

Mgr. Pavel Šuška, PhD.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 

Organizační výbor kongresu

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně)

Mgr. Lucia Brisudová

RNDr. Jan Brus, Ph.D.

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

Mgr. David Fiedor, Ph.D.

Věra Háblová

RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Mgr. Filip Kovařík

Mgr. Kristýna Křištofová

Mgr. Veronika Květoňová

Mgr. Pavla Minxová

RNDr. Daša Oremusová, PhD.

Mgr. Jitka Rychnová

prof. RNDr. Tadeusz Siwek, Ph.D.

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Doprava a ubytování


 

Doprava

Přehledová mapka vytvořená pro účastníky Kongresu ČGS a SGS 2022 za účelem rychlejší orientace ve městě je dostupná zde.

 

Přehledová mapka místa konání a jeho dostupnosti.

 

Situační mapka/obrázek ukazující parkovací zóny v místě konání kongresu. Bez speciálního povolení lze parkovat výhradně v zelené zóně.

 

Ubytování

VŠ koleje

VŠ koleje se nachází v těsném sousedství místa konání konference (15-20 minut pěšky od vlakového nádraží). Způsob rezervace: hosté si budou volat nebo emailem rezervovat ubytování každý sám pod heslem „GEOGRAFIE“, na hotel@upol.cz cena je na hotelové části kolejí 400,- Kč/osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji a 590,- Kč/noc singl, na studentské části kolejí to je 350,- Kč/osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji a 500,- Kč/noc singl. Deadline pro hotelovou část bude 30. 6. a pro studentskou část 31. 7. – potom dle volné kapacity. Prosíme hosty, aby při rezervaci psali jméno i s adresou, datem narození a číslem OP, abychom urychlili ubytovací proces. Ubytování si hosté budou platit v den ubytování.

Fotografie a informace jsou i na stránkách SKM – https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/ a https://skm.upol.cz/ubytovani/kampus-envelopa/#c3816.

Další možnosti ubytování

Ve městě se nachází řada hotelů, penzionů či ubytoven. Naše doporučení na některé z nich najdete zde, případně na stránkách specializovaných internetových vyhledávačů.

Program konference


 

Délka prezentace

 • Plenární sekce: 20 minut
 • Sekce pocta Martinu Hamplovi: 15 minut
 • Ostatní sekce: 10–12 minut

Prosíme všechny dodržovat časy, vyjadřujeme tím respekt a úctu k ostatním přednášejícím, resp. k případné diskusi.

---------------

Všechny včas zaslané požadavky jsou v níže uvedeném programu zakomponovány. Další změny a přesuny v programu po jeho zveřejnění již nejsou možné, organizační a vědecký výbor nemají na jeho přeskládání v období prázdnin a dovolených personální kapacity. Děkujeme za pochopení.6. září 2022 (úterý)


10:00 – 12:00: Registrace účastníků   |   před aulou Právnické fakulty UP v Olomouci

---------------

13:00 – 13:30: Slavnostní zahájení   |   aula Právnické fakulty UP v Olomouci

---------------

13:30 – 14:30

Plenární sekce I (moderuje Korec)   |   aula Právnické fakulty UP v Olomouci

 • Květoň: Role aktérů v regionálním rozvoji
 • Hofierka: Nové nástroje geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme pri modelovaní krajiny

---------------

14:45 – 15:45

Plenární sekce II (moderuje Blažek)   |   aula Právnické fakulty UP v Olomouci

 • Klapka: Regionalizace: proměny národních tradic a mezinárodní relevance
 • Frantál: Energie a geografie: aktuální problémy geografie energií a proč je čeští geografové (téměř) ignorují

---------------

16:00 – 18:00

Valné shromáždění ČGS   |   aula Právnické fakulty UP v Olomouci

---------------

18:30 – 19:00

Otevření posterové sekce (moderuje Smolová)   |   prostor před aulou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

---------------

19:00 – 21:00

Neformální přátelské setkání   |   Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci


 

7. září 2022 (středa)


8:30 – 10:00

Pocta Martinu Hamplovi I (moderuje Ira)   |   učebna 2.005 (PřF)

 • Ouředníček: Hamplova škola sociální geografie: diferenciace a hierarchie
 • Mulíček: Profesor Martin Hampl a (ne)uchopitelnost sídelních systémů
 • Chromý, Šifta, Fialová, M., Prener: Formování regionů a identity územních komunit v kontextu proměn územní administrativy v Česku
 • Marada, Komárek, Šimbera: Metropolitní polynodální jádra jako základ nové regionální organizace Česka

 

Přírodní a kulturní krajina I (moderuje Havlíček)   |   učebna 2.006 (PřF)

 • Mackovčin: Archetypy krajiny, případová studie Hrubého Jeseníku
 • Kevický: Ochránime našu krajinu aj bez Green Deal. Populistická radikálna pravica a enviromentalizmus v Česku a na Slovensku
 • Skokanová, Zandlová: Budoucí krajina odrážející změnu klimatu a (nedostatek) adaptačních opatření - případové studie z České republiky
 • Janoušek, Papaj, Mistr: Modelování optimálního využití orné půdy v Česku
 • Dostál, Havlíček, Jedlička: Krajina moravsko-slovenského pomezí a konektivita pro volně žijící živočichy v projektu SaveGREEN

 

Percepce a behaviorální geografie (moderuje Horák)   |   učebna 3.003 (PřF)

 • Šerý, Daňková: Jak může práce se symboly kulturně-historických regionů ovlivnit jejich identitu
 • Brisudová, Klapka: Premenlivosť percepcie urbánneho prostredia – participatívne mapovanie s využitím mobilnej aplikácie Cin City
 • Krumnikl, Červenka: Percepce dopravních řešení v urbánních prostorech
 • Horák, Ivan, Marešová, Kukuliač, Kolodziej, Orlíková: Modelování dostupnosti a chodeckosti v městském prostředí pro seniory a jejich percepce

 

Vybraná témata geografie vzdělávání I (moderuje Jelen)   |   učebna 3.005 (PřF)

 • Vávra: Koncept místa (place) v geografickém vzdělávání
 • Trokšiar, Hanus, Havelková: Seznamování studentů s obecně-geografickou mapou neznámé oblasti
 • Rubáš, Tomčíková: Vnímání místního regionu žáky českých a slovenských základních škol
 • Madleňák, Gregorová: Aplikácia výsledkov Výskumu európskych hodnôt (EVS) v geografickej edukácii
 • Jelen, Hána: Výuka politické geografie na středních školách - teorie a praxe

---------------

10:15 – 11:45

Pocta Martinu Hamplovi II (moderuje Matlovič)   |   učebna 2.005 (PřF)

 • Blažek: Některé inspirace z myšlenek Martina Hampla
 • Halás, Klapka, Tonev: Prostorové interakce a funkční regionalizace České republiky: vazba na tradiční výzkumy Martina Hampla
 • Novotný: Co, jak a proč jsem si vzal od Martina Hampla? Komplexita, dynamika změn, měřítkovost, variabilita
 • Korec, Rusnák: Prínos práce prof. Hampla pre slovenskú geografiu

 

Přírodní a kulturní krajina II (moderuje Kučera)   |   učebna 2.006 (PřF)

 • Šantrůčková: Identifikace hodnot historické kulturní krajiny na příkladu Kutnohorska
 • Létal, Hudec: Cisterscapes - Cisterciácké krajiny spojující Evropu - klášter Velehrad
 • Švec, Štych, Laštovička: Open družicová data, proč je ještě (ve výuce) nepoužíváme?
 • Kučera, Jančák, Boudný: Kontinuity a diskontinuity v krajině Českého středohoří

 

Mapy a GIS (moderuje Voženílek)   |   učebna 3.003 (PřF)

 • Klsák: Představení Mapového a datového centra geografické sekce PřF UK
 • Blažek: Biometrické testování aplikace webového GIS
 • Popelka, Burian, Beitlova: Swipe versus Multiple View: eye-tracking hodnocení uživatelské interakce s mapou
 • Stachoň, Šašinka, Popelka, Lacko: Mezikulturní rozdíly ve vizuálním vyhledávání na mapách
 • Pánek, Voženílek: „Pocitové“ mapy – výhody a nevýhody

 

Vybraná témata geografie vzdělávání II (moderuje Hanus)   |   učebna 3.005 (PřF)

 • Řezníčková, Marada, Hanus: Příprava učitelů na PřF UK: Konceptový přístup a jeho implementace metodou malých kroků
 • Spurná, Hofmann: Příprava učitelů na PedF MU: Konceptový přístup jako cesta k učitelské způsobilosti
 • Knecht, Hofmann, Svobodová: Konceptový přístup v geografickém vzdělávání a jeho přenos do praxe: ohledy a výhledy
 • Duffek, Kuberská, Mentlík, Stacke, Vočadlová: Příprava učitelů zeměpisu (nejen na ZČU): tanec mezi mlýnskými kameny?
 • Havelková, Hanus, Trahorsch: Role (mis)koncepcí budoucích učitelů v jejich učitelské přípravě: příklad výuky kartografie

---------------

11:45 – 13:00

Oběd   |   menza (mimo PřF)

---------------

13:00 – 14:30

Geografické myšlení a osobnosti české a slovenské geografie (moderuje Siwek)   |   učebna 2.005 (PřF)

 • Matlovič, Matlovičová: Geographia est via vitae: antropogeograf Jiří Král na Univerzite Komenského v Bratislave
 • Martínek: Geograf Viktor Dvorský
 • Doboš, Šerý, Lichter: Dekonstrukce brněnského geografického myšlení
 • Ira, Matlovič: Geografické myslenie v Česku a na Slovensku - úvahy o vývoji, diskontinuitách a súvislostiach vnímaných profesionálnymi geografmi
 • Siwek: Vývoj mezinárodní pozice české a slovenské geografie na příkladu zapojení českých a slovenských geografů do aktivit Mezinárodní geografické unie (IGU)

 

Mobilita obyvatelstva a její vizualizace (moderuje L. Novotný)   |   učebna 2.006 (PřF)

 • Gábor, Pregi, Novotný: Vizualizácia O-D tokov pomocou online mapovej aplikácie Flowmap.blue
 • Šveda, Sládeková Madajová: Modelovanie impedancie vzdialenosti v intraurbánnom priestore Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete
 • Marada, Zévl, Petříček, Blažek: Meziměstská mobilita: eurytmické vztahy mezi třemi hlavními aglomeracemi Česka
 • Macková: Transnacionální aspekty kvalifikované migrace
 • Novotný, Pregi: Migrácia zdola nahor či z východu na západ? Slovensko na rozhraní monocentrického a bipolárneho regionálneho systému

 

Geopolitika, rozvojová pomoc, inkluze a lidská práva II (moderuje Gurňák)   |   učebna 3.003 (PřF)

 • Volný: Aktéři náboženské soft power a jejich působení na společnost a stát
 • Janská, Čermák, Drbohlav: Jakou roli hraje geografická vzdálenost v angažovanosti české diaspory a jejich vztahů s Českem? (příkladová studie USA/Kanada versus Německo/Rakousko).
 • Hasman, Křížková: Prostorová integrace začleňování imigrantů: srovnávací analýza Sydney, Barcelony a Prahy
 • Nováček, Bláha, Zajíčková: Hranice mezi Západem a Východem Evropy prostřednictvím mentálních map
 • Šandor, Gurňák: Geografická analýza zahranično-politických vzťahov Ruskej federácie od začiatku agresie voči Ukrajine v r. 2014

 

Vybraná témata geografie vzdělávání III (moderuje Knecht)   |   učebna 3.005 (PřF)

 • Mísařová, Mašterová, Svobodová, Švédová: GIT do škol: web pro podporu rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce
 • Bláha, Ptáček, Trahorsch, Olivová, Anděl, Matějček, Kučerová: Triptych nových didaktických pomůcek pro práci s mapou v rámci českého nižšího sekundárního vzdělávání
 • Orság, Karvánková, Rypl: Aplikace konceptu STEAM v rozvoji zeměpisného myšlení na 2. stupni ZŠ
 • Rubáš, Řezníčková: Koncept “sense of place“ v geografickém a environmentálním vzdělávání
 • Štolcová, Hanus: Výukové strategie učitelů při rozvoji interpretace mapy u žáků druhého stupně základních škol v Česku

---------------

14:45 – 16:15

Vybraná témata urbánní geografie I (moderuje Ouředníček)   |   učebna 2.005 (PřF)

 • Doležal, Šimáček: Participativní mapování území města Přerova jako příspěvek k jeho rozvoji
 • Hána, Šel, Seidlová: Politické graffiti v politickém symbolickém prostoru Prahy
 • Brabec: Jak Praha reaguje na současné klíčové sociodemografické výzvy
 • Boltižiar, Ira: Post-socialist urban change and its spatial patterns - the case of Nitra
 • Ouředníček: Pražská předměstí: historický vývoj a současná dynamika suburbánního rozvoje

 

Geografické způsoby chápání časové a prostorové jinakosti I (moderuje Osman)   |   učebna 2.006 (PřF)

 • Stanček, Osman: Venčenie s rolničkou: princípy a príklady tvorby prostredia vhodného pre venčenie vodiacich psov v meste
 • Pospíšilová, Porkertová: Vztah maskulinity a postižení v prostorové zkušenosti nevidomých mužů
 • Doboš: Textury mediální komunikace pro mobilitu v urbánním prostředí u lidí se zrakovým znevýhodněním
 • Rišová, Sládeková Madajová: Rodové rozdiely v percepcii bezpečia vo vzťahu k podmienkam pre chodcov (schodnosti)
 • Šerý, Osman: Brněnská strategie přístupnosti: příklady dobré praxe

 

Geopolitika, rozvojová pomoc, inkluze a lidská práva I (moderuje J. Novotný)   |   učebna 3.003 (PřF)

 • Vogt: Geografické aspekty lidských práv: universalismus vs. kulturní relativismus
 • Fráně: Aktuální stav implementace Evropské politiky sousedství a diferenciace evropského sousedství
 • Opršal, Nováková: Geografie rozvojové pomoci na subnacionální úrovni – možnosti a limity
 • Dušková, Suchá, Harmáčková, Schlossarek, Harmáček, Milfordová Leventon: Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce
 • Novotný: Mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí: některé zkušenosti ze snah o výzkum v rozvojových zemích

 

Vybraná témata geografie dopravy (moderuje Kraft)   |   učebna 3.005 (PřF)

 • Kučera, Dobešová: Charakter změn v osobní a nákladní železniční dopravě v roce 2020 a 2021
 • Michniak, Więckowski: Vývoj cezhraničnej dopravy v slovensko-poľskom pohraničí z hľadiska rozvoja cestovného ruchu a udržateľnosti
 • Bárta: Horizontální vs vertikální dostupnost městské hromadné dopravy ve Zlíně
 • Kraft, Mrkvička, Petříček, Blažek: Syntetický přístup k hodnocení rizikovosti úseků silniční sítě pro motocyklovou dopravu

---------------

16:30 – 18:00

Vybraná témata urbánní geografie II (moderuje Križan)   |   učebna 2.005 (PřF)

 • Hýllová, Paszová, Slach: Periferizace a malá města. Jaká je role agency?
 • Kebza: Změny v uspořádání hierarchie suburbánních sídel v Česku a Polsku
 • Lískovec, Mulíček: Časoprostorová logika pragmatické cyklistiky
 • Sýkora: Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015-2021
 • Danielová, Križan: Kam pôjdeme flexiť? Mall junkies v bratislavských nákupných centrách

 

Geografické způsoby chápání časové a prostorové jinakosti II (moderuje Daněk)   |   učebna 2.006 (PřF)

 • Osman, Doboš: Přístupnost mezi kartografií a korpografií: „Nemá to smysl, tam se chystá celková rekonstrukce“
 • Kašparová: Odlišné vnímání časoprostoru aneb crip temporalita v praxi
 • Kotýnková: Flexibilní práce: vyjednávání časo-prostorového uspořádání
 • Rajčáková, Švecová: Aktívne starnutie v kontexte kvality života seniorov
 • Daněk: Z fastfoodu na zahrádku: kultivace chuti v prostorech jídla

 

Kvantitativní metody, hranice a regiony (moderuje Šveda)   |   učebna 3.003 (PřF)

 • Marek: Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku
 • Bartůněk: Vizualizace změn administrativního členění: český a evropský kontext
 • Šindelář: Intenzita česko-rakouské přeshraniční spolupráce v období pandemie covid-19
 • Prener: Využití prostorové autokorelace při měření stability lokálních politických elit v Česku
 • Šveda, Výbošťok, Sládeková Madajová: Funkčná regionalizácia Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy

 

Služby, cestovní ruch a proměny krajiny I (moderuje Vágner)   |   učebna 3.005 (PřF)

 • Kučera, Fialová, Vágner, Kůsová, Tůmová, Štych: Společensky podmíněné proměny krajiny podél řeky Vltavy
 • Lopuch: „Selfie problém": médiá a správanie návštevníkov na miestach temného cestovného ruchu
 • Székely: Fenomén Camino de Compostela: od kresťanskej pútnickej cesty po post-sekulárny produkt cestovného ruchu
 • Hronček, Gregorová: Historicko-geografická analýza parerg na starých mapách a ich využitie v cestovnom ruchu
 • Krajňák, Vágner: Terorizování turistů terorismem: rámcová analýza procházkových rozhovorů z německého Mnichova

---------------

19:00 – 24:00

Společenský večer   |   Pevnost poznání (mimo PřF)


 

8. září 2022 (čtvrtek)


8:30 – 10:15

Diskusní panely   |   učebna 2.005 (PřF)

 • Kde je geografie, co je geografie? (kulatý stůl, moderují: Daniel, Klapka)
 • Publikačné stratégie českých a slovenských geografov (kulatý stůl, moderují: Halás, Hofierka)

 

Plánování, územní rozvoj a lidské zdroje (moderuje Perlín)   |   učebna 2.006 (PřF)

 • Tolmáči, Tolmáči: Pozná empiricky slovenská mládež lepšie Slovensko alebo svet?
 • Nestorová Dická, Jacková: The future of higher education in the context of a shrinking student population: demographic decline in Slovakia
 • Malý: Územní a populační potenciál v plánovací praxi: dvě strany jedné mince?
 • Klamár, Kozoň: Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a v Česku v prvých dvoch decéniách 20. storočia
 • Opravil: Globalizace: záleží na regionech? Jsou české regiony a obce připraveny na řešení nových (globálních) výzev?
 • Perlín, Bednářová: Rozevírají se nůžky mezi regiony?

 

Služby, cestovní ruch a proměny krajiny II (moderuje Matlovičová)   |   učebna 3.005 (PřF)

 • Fiedor, Frajer: Dopady zákazu kouření na provozovatele pohostinských zařízení v Olomouci
 • Burda, Židová: Od Overtourismu k postcovidové rovnováze? - Dubrovník
 • Nekolný: Profil návštěvníka zoo vzniklé po roce 1989 – případová studie Zoopark Zájezd
 • Lněnička, Kolejka, Kozová: Management plán Lednicko-Valtickeho areálu jako nástroj strategického rozvoje památky UNESCO
 • Lochman: Assessing tourism's global environmental impact of food
 • Matlovičová, Mocák, Kostilníková, Demková: Synergia konceptov sharing economy, slow movement a pro-poor turizmu v podmienkach postpandemického a perivojnového rozvoja udržateľných foriem turizmu v meste Prešov

 

Vybraná témata geografie vzdělávání IV (moderuje Svatoňová)   |   Pevnost poznání (mimo PřF)

 • Škodová, Gregorová, Balážovičová, Hollý: Potenciál virtuálnej a rozšírenej reality ako prostriedku na podporu učenia sa v geografii
 • Hrabák, Zagata, Ratinger, Pecha, Vančurová: Potenciál digitálních technologií a jejich využívání v oblastech školství a zdravotnictví v kontextu pandemie covid-19
 • Bernhäuserová, Havelková, Hanus: Limity využívání GIS ve výuce z pohledu českých učitelů a studentů učitelství
 • Korvasová: Image geografie z pohledu žáků: Návrh a validace výzkumného nástroje
 • Muzikant: Videostudie interakcí v terénní výuce: přehledová studie
 • Koktavá, Svatoňová: Jak na zkoumání procesů čtení map?

---------------

10:30 – 12:15

Vybraná témata fyzické geografie a extrémní jevy (moderuje Janský)   |   učebna 2.005 (PřF)

 • Dolák, Brázdil, Valášek, Chromá, Řezníčková, Büntgen, Dolák Klemešová: Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů a jejich socioekonomické dopady na Českomoravské vrchovině (1650–1880)
 • Halásová: Oběti přívalových povodní na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století
 • Pastíriková, Hrbáček, Uxa, Láska: Variabilita teploty permafrostu na ostrove Jamesa Rossa (Antarktický polostrov) v období 2004-2020
 • Novotný, Chrobak-Žuffová, Struś: Hodnotenie geodiverzity a identifikácia geoturistického potenciálu
  geomorfologických celkov Západných Karpát
 • Janský: 150 let od zhoubné povodně na Berounce a Střele: největší krátkodobá intenzita deště na území Česka a Střední Evropy

 

Průmysl, služby, energie (moderuje Šotkovský)   |   učebna 2.006 (PřF)

 • Macků, Lysek: Politické preference českých obyvatel: co vypovídá volební chování o naší kvalitě života?
 • Kokešová, Ženka, Šťastná: Lokální ekonomické vazby a regionální odolnost – případová studie firem zpracovatelského průmyslu ve středoevropském prostoru
 • Šilhan, Binek, Svobodová, Šerý, Kunc, Stuchlík: Faktory lokalizace obchodů na venkově v Česku
 • Kopp, Vogt, Bureš, Hejduk, Ježek, Roub, Marval: Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou
 • Frantál, Frolova, Liñán-Chacón: Kdo, s kým a proč? Aktéři, opoziční strany a hlavní argumenty v lokálních konfliktech o využití krajiny pro výstavbu větrných elektráren.
 • Šotkovský: Energetická bilance světa, výroba elektřiny a udržitelný rozvoj

 

Geografie zemědělství a udržitelnost (moderuje Kubeš)   |   učebna 3.003 (PřF)

 • Herman, Řezník, Pavelka, Leitgeb, Klocová, Leitner, Štampach, Trojanová: Role geografických poznatků a geoinformačních technologií při snižování nežádoucích enviromentálních jevů v precizním zemědělství
 • Kulla, Antušová: Chov ošípaných na Slovensku – vývojové trendy a priestorová diferenciácia
 • Beranová, Šupčík: Agroklimatická charakteristika vinohradov vybranej časti Nitrianskej vinohradníckej oblasti vo vzťahu ku klimatickej zmene
 • Šupčík, Beranová: Slnečné žiarenie ako ukazovateľ výberu potenciálnych plôch pre vinohrady
 • Matečný: Využitie metód fyzickej geografie v precíznom poľnohospodárstve
 • Kubeš: Geografie chmele – plochy, produkce a výnosy chmele podle chmelařských zemí a regionů 1990–2019

 

Workshop: Periferie v geografickém výzkumu / v rámci projektu TA ČR č.  TL03000527 Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinance k územní kohezi (moderuje Jeřábek)   |   učebna 3.005 (PřF)

 • Jeřábek, Wokoun: Představení projektu "Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi"
 • Khendriche Trhlínová: Vybrané ekonomické aspekty periferních regionů
 • Čechák: Mezikrajská spolupráce a rozvoj vnitřních periferií v České republice
 • Stražovec: Periférie Slovenska: problematika ich dopravnej dostupnosti
 • Zubriczký: Gemer - vnútorná periféria
 • Jeřábek: Populační vývoj vnitřních a vnějších periferií Česka

---------------

 

12:15 – 12:45: Slavnostní zakončení kongresu   |   učebna 2.005 (PřF)

 


14:00 – 16:00

Exkurze

 1. Město Olomouc a rozvojové možnosti a plány   |   informace k exkurzi
  Účastníci exkurze navštíví Magistrát města Olomouce, kde budou seznámeni s vývojem územního plánu Olomouce a specifikami historického a současného vývoje města. Součástí exkurze bude i diskuse nad plánovanými a problematickými architektonickými záměry.
  Garanti exkurze: dr. Brus, doc. Burian
 2. Protipovodňová ochrana města Olomouce – 25 let od historických povodní v roce 1997   |   informace k exkurzi
  V úvodu exkurze proběhne seznámení s historickými povodněmi na Olomoucku a současným stavem protipovodňové ochrany města, následně budou navštíveny lokality s již realizovanými opatřeními.
  Garantky exkurze: dr. Pavelková, doc. Smolová ve spolupráci s Mgr. Michalem Krejčím z Magistrátu města Olomouce
 3. Minipivovary na Olomoucku   |   informace k exkurzi
  Úvodem budou účastníci exkurze seznámeni s přehledem současných minipivovarů působících jak v Olomouci, tak v jejím blízkém okolí. Součástí exkurze bude i prohlídka minipivovaru Chomout, který pivo vaří již od roku 2014 v místní části Chomoutov. Jedním z připravovaných speciálů, které budete moci ochutnat, je i pivo vařené pro Univerzitu Palackého - UP Ale.
  Garanti exkurze: dr. Fiedor, dr. Šerý, Mgr. Kovařík
 4. Pevnost poznání   |   informace k exkurzi
  Exkurze spojená s prohlídkou Pevnosti poznání. Jedná se o historicky unikátní stavbu, která v dobách Františka Josefa I. sloužila jako dělostřelecký sklad. V roce 2015 se z iniciativy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci proměnila v interaktivní muzeum vědy pro všechny věkové kategorie. Součástí exkurze je komentovaná prohlídka 4 expozicí a digitálního planetária.
  Garantky exkurze: Mgr. Křištofová, Mgr. Květoňová, doc. Smolová

 


Posterová sekce   |   prostor před aulou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

 1. Bárta: Horizontální vs vertikální dostupnost městské hromadné dopravy ve Zlíně
 2. Bendl, Marada, Havelková: Rozvoj geografického myšlení na středních školách pohledem vysokoškolských studentů učitelství geografie: předběžné výsledky výzkumu
 3. Bogľarský, Hofierka, Onačillová: Skúmanie vzťahu medzi teplotou povrchu krajiny a termálnymi vlastnosťami materiálov v meste
 4. Boltižiar, Ira: Post-socialist urban change and its spatial patterns - the case of Nitra
 5. Brus, Barvíř: Třetí dimenze Katedry geoinformatiky PřF v Olomouci
 6. Brus, Vondráková, Barvíř: Když mapy a modely mluví
 7. Bursa, Sýkora: Migrační trajektorie mladých dospělých v pražském zázemí
 8. Dolejš, Raška: Změny v krajinném pokryvu záplavových území: případová studie států Střední Evropy
 9. Doležal, Fiedor, Fňukal, Szczyrba, Šerý, Šimáček: Percepce rezidenčního prostředí v Přerově pohledem místních obyvatel
 10. Fňukal, Smolová: Učitelská geografie na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 11. Fučík, Marval, Hejduk, Zrostlík, Mašek: Regionální disproporce vodárenské infrastruktury v podmínkách ČR
 12. Gallay, Kaňuk, Ujlakiová, Šašak, Onačillová: Fúzia lidarových a hyperspektrálnych dát získaných bezpilotným leteckým systémom pre mapovanie listnatého lesa
 13. Havlíček, Dostál, Svoboda: Evidence přívozů v České republice s využitím starých topografických map
 14. Havlíček, Skokanová, Svoboda, Borovec: Vývoj vodohospodářských objektů na území České republiky v období 1763-1957
 15. Hejda, Boudný: Změna krajinného pokryvu po ukončení budního hospodářství v Krkonoších a Jeseníkách
 16. Horký: Microlearning v geografickém vzdělávání: přehledová studie
 17. Jirmus: Tepelný komfort dětských hřišť: Jsou olomoucká hřiště obyvatelná i v tropických dnech?
 18. Khendriche Trhlínová: Daňové příjmy obcí a měst v periferních regionech: od autonomie k územní spolupráci?
 19. Koníček, Félix da Rocha: Vizuálne porovnanie rozdielov v chápaní priestorovo-orientovanej infografiky
 20. Kovařík, Szczyrba: Česko-polská přeshraniční spolupráce v Euroregionu Beskydy pohledem českých starostů
 21. Kůsová, Tůmová, Fialová: Přehrady (nejen vltavské) a jejich přínosy a ztráty očima odborné veřejnosti
 22. Krogmann, Kramáreková, Petrikovičová, Grežo: Remeselné pivovary na Slovensku a ich potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
 23. Křištofová, Smolová: Tady kdysi tekla řeka: Antropogenní ovlivnění údolní nivy na území města Olomouc
 24. Kučerová, Meyer, Dvořák, Šmíd, Svoboda, Zilcher, Rybová, Vostrý: Žádanost základních škol na českém venkově
 25. Madziková, Pasternák, Krokusová, Lörincová: Cyclotourism as an integrative element of the Slovak-Polish border region
 26. Martinát, Chodkowska-Miszczuk: Feedstock for farm-fed anaerobic digestion plants: External drivers, internal blocks and consequent land use conflicts
 27. Marval, Roub, Tomek, Hejduk, Bureš, Štich: Vývoj hydrologické situace v ČR z pohledu optimalizace hydroenergetického potenciálu pro vodní elektrárny s výkonem do 5 kW
 28. Mašterová: Situační analýza jako nástroj a přístup ke zkoumání GIS ve výuce
 29. Meyer: Názory vybraných aktérů k systému spádových obvodů základních škol v Česku
 30. Mísařová: Příklady využití informačních technologií v geografickém vzdělávání
 31. Némethová: Postavenie Nitrianskeho kraja v rastlinnej výrobe Slovenska po roku 2004
 32. Nezval, Bíl: Prostorová analýza střetů drážních vozidel a živočichů
 33. Nováková, Bogľarský, Fedor, Gallay: Využitie mobilných GIS aplikácií založených na Esri nástrojoch v geografickej praxi
 34. Novotná, Šimáček: Postoje studentů učitelství geografie k využívání GIT v jejich budoucí pedagogické praxi
 35. Oremusová, Nemčíková: Význam a prejavy mariánskeho kultu v Nitrianskom kraji
 36. Pavlíková, Pavlík, Divíšek, Nývlt, Matula: Microplastics in soils of Outer Hebrides, Scotland
 37. Polášek, Smolová: Antropogenní ovlivnění fluviálních procesů na příkladu vybraných sídel Vnějších Západních Karpat - případová studie Novojičínsko
 38. Popelka, Porti Suarez: Uživatelské hodnocení Covid dashboardů
 39. Preis, Dokoupil, Klika, Lešková, Lochmüller, Wiegand: Schengen internal border: perception of impact of the measure against Covid-19 in the Czech-Bavarian borderland
 40. Seidlová: Politika, procesy a percepce evropské integrace na regionální a lokální úrovni: případ polsko-ukrajinského pohraničí
 41. Simerská: Geografie: moderní výuka 21. století? Jedině se snímky DPZ!
 42. Sládek, Barabas: Hodnotenie diverzity krajiny východnej časti Kozích chrbtov a priľahlého okolia
 43. Smolová, Szczyrba, Křištofová: Zaniklá lázeňská místa na česko-polském pohraničí
 44. Smolová, Szczyrba, Křištofová: Lázeňství na česko-polském pohraničí
 45. Svobodová: Vězeňské regiony: stigma nebo benefit?
 46. Šagát, Rusinko: Comparison of digital elevation models considering explanatory power of derived topographic variables entering generalized additive models of deforestation
 47. Trahorsch, Meyer, Matějček: Výuka místopisných pojmů a použití obrysových map v sekundárním vzdělávání: výsledky akčního výzkumu
 48. Trahorsch, Bláha, Mlýnek: Dětská pojetí pouští u žáků nižší sekundární školy v prostorových souvislostech
 49. Trembošová: Špecifiká vybraných dimenzií objektívnej chudoby: Prípadová štúdia okresov južného Slovenska
 50. Ujlakiová, Tokarčík: Modelovanie povodňových udalostí v lokalite Domica za použitia dát s vysokým rozlíšením
 51. Vojtek, Janizadeh, Vojteková: Potenciál pre riečne povodne na úrovni obcí Slovenska
 52. Vojtek, Vilinová, Repaská, Vojteková: Zraniteľnosť obcí Slovenska voči riečnym povodniam
 53. Zajíček, Hejduk, Fučík, Marval: Kategorizace zemědělské krajiny z hlediska ohroženosti plošnými podpovrchovými zdroji odtoku a znečištění vod

Kontakty


Kontakt na vědecký/programový výbor:

marian.halas@upol.cz

 

Kontakt na organizační výbor:

irena.smolova@upol.cz


City

Pořadatel konference
Česká geografická společnost

Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

Více o ČGS