Místo konání konference: Olomouc, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Adresa: třída 17. listopadu 12, Olomouc

Začátek konference: 06. září, 2022

Ukončení konference: 08. září, 2022

Informace o konferenci:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vás pozvali na Moravu, do Olomouce, na XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti s podtitulem Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí.

Tradiční akce geografické společnosti, která se koná pravidelně od roku 1930, má polokulaté jubileum. Doufáme, že situace umožní po dlouhé době opět tradiční formu a osobní setkání, která jsou vždy velkým bonusem takových akcí.

Hlavní téma Výročního kongresu ČGS a SGS je: Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí.

Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita jedinečnou příležitost se vzájemně setkat a diskutovat témata reflektující národní tradici a mající mezinárodní přesah.

Výroční kongres pořádá Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ve spolupráci se Středomoravskou pobočkou ČGS, Katedrou geoinformatiky, Katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a dalšími partnery z UP v Olomouci, ČGS a SGS.

Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, většinově na třídě 17. listopadu 12, v sídle Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat město Olomouc nejen jako univerzitní město.

Přijměte srdečné pozvání do Olomouce!

 

Za organizační výbor

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Důležité termíny

Datum Událost
31. 05. 2022 Nejzazší termín pro včasnou platbu vložného
31. 05. 2022 Nejzazší termín pro registraci abstraktu do sborníku
31. 07. 2022 Nejzazší termín pro pozdní platbu vložného
06. 09. 2022 Zahájení kongresu

Vložné


 

Struktura konferenčního poplatku: organizační náklady, občerstvení během konference (coffee breaks), občerstvení na neformálním setkání (6. září 2022 po Valném shromáždění ČGS a SGS), společenský večer (7. září 2022)

 Kategorie účastníka  Včasná platba do 31. 5. 2022  Pozdní platba (1. 6. 2022 – 31. 7. 2022)  Platba po 1. 8. 2022 včetně platby na místě
 Kategorie A 3 000 (120 €) 3 200 (130 €) 3 500 (140 €)
 Kategorie B 3 200 (130 €) 3 500 (140 €) 3 800 (150 €)
 Kategorie C 3 500 (140 €) 3 800 (150 €) 4 000 (160 €)
 Kategorie S 1 000 (40 €) 1 200 (50 €) 1 500 (60 €)

 

Kategorie účastníků:

Kategorie A – členský konferenční poplatek: členové České geografické společnosti nebo Slovenské geografické společnosti

Kategorie B – snížený konferenční poplatek: členové České demografické společnosti, České kartografické společnosti, Slovenské kartografické společnosti, České asociace geomorfologů, Slovenské asociace geomorfologů, České asociace pro geoinformace, učitelé ZŠ a SŠ, zaměstnanci pořádající Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, senioři 65+

Kategorie C – plný konferenční poplatek

Kategorie S – studenti (včetně postgraduálního studia)

 

Vložné prosím zasílejte na jeden z následujících účtů (při platbě uveďte do poznámky jméno/jména účastníků, za než je vložné zasíláno):

19-1921937329/0800 - korunový účet

2099827233/0800 - eurový účet

IBAN CZ91 0800 0000 0020 9982 7233

GIBACZPX

Registrace na konferenci


Registrační formulář

  Osobní údaje

  Titul před jménem
  Jméno
  Příjmení
  Titul za jménem
  Email

  Informace o instituci

  Název instituce
  Adresa instituce
  Fakturační adresa instituce
  Zvolte, zda potřebujete zaslat potvrzení platby vložného předem (pokud NE, obdržíte potvrzení až na konferenci).

  Kategorie účastníka


  Plánovaná účast na konferenci

  Pokud máte speciální požadavek na zařazení do programu (den, součást společné sekce - např. výstupy společného projektu atp.), tak zašlete email organizačnímu výboru (irena.smolova@upol.cz).

  Příspěvek na konferenci

  (nutno vyplnit současně s přihláškou)
  Níže vypište jmenný seznam autorů následovaný názvem příspěvku/posteru (v případě více příspěvků vkládejte jednotlivé příspěvky vždy na nový řádek; v případě, že se jedná o poster, vepište před jmenný seznam autorů slovo "poster").
  Přes tlačítko "Procházet..." vložte vyplněnou šablonu abstraktu příspěvku (lze vložit jen jeden soubor - v případě více příspěvků vložte do šablony požadované údaje za všechny Vaše příspěvky). Za vložení abstraktu zodpovídá první, resp. korespondenční autor, případně přednášející osoba.
  Mám zájem o otištění textu mého příspěvku v odborném časopise.

  Podmínky


  Po stisknutí tlačítka "Odeslat" bude na Vámi zadanou e-mailovou adresu zasláno potvrzení registrace. V případě, že do 24 hodin ve své e-mailové schránce toto potvrzení nenajdete, zopakujte registrační proces.
  Prosíme, po odeslání formuláře klikněte na konferenčním webu znovu na záložku "Registrace" a zkontrolujte, že registrace byla odeslána (tj. formulář nehlásí žádnou chybu).

  Příspěvky na konferenci


   

  Sborník abstraktů

  Abstrakty příspěvků budou publikovány ve sborníku z kongresu. Registraci abstraktu do sborníku příspěvků proveďte na záložce Registrace konferenčního webu do 31. 5. 2022. Maximální rozsah abstraktu je 300 slov. Abstrakt je možné zpracovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Sborník bude zpracován v elektronické podobě a bude dostupný na stránkách kongresu. Autoři vybraných příspěvků budou vyzváni redaktory odborných časopisů k zaslání manuskriptů do recenzního řízení. Svůj potenciální zájem o otištění textu příspěvku můžete uvést při vlastní registraci.

  Za vložení abstraktu zodpovídá první, resp. korespondenční autor, případně přednášející osoba. Ostatní spoluautoři příspěvku nemusí abstrakt vkládat. Šablona pro vyplnění abstraktu je ke stažení zde (abstrakt.docx) nebo přímo v registračním formuláři. Spolu s registračním formulářem jde odeslat pouze jeden soubor - v případě více příspěvků vložte do šablony požadované údaje za všechny Vaše příspěvky.

  Programový a organizační výbor


   

  Vědecký výbor kongresu

  prof. RNDr. Marián Halás, PhD. (předseda)

  prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

  prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

  RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

  prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

  doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

  doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

  doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

  doc. RNDr. František Križan, PhD.

  Mgr. Pavel Šuška, PhD.

  prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

   

  Organizační výbor kongresu

  doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně)

  Mgr. Lucia Brisudová

  RNDr. Jan Brus, Ph.D.

  RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

  RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

  Mgr. Kristýna Křištofová

  Mgr. Pavla Minxová

  RNDr. Daša Oremusová, PhD.

  prof. RNDr. Tadeusz Siwek, Ph.D.

  doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

  Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

  doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

  doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

  Doprava a ubytování


   

   

  Dokumenty ke stažení

  Program konference


   

  Jedná se o předběžný program konference

   

  6. září 2022 (úterý)


  Registrace účastníků: 10:00 – 12:30

  Zahájení: 13:00 – přivítání, organizační pokyny

  Plenární sekce

  Úvodní referáty

  16:00 – 18:00 Valné shromáždění ČGS a Valné shromáždění SGS

  19:00 neformální přátelské setkání u vína

   

  7. září 2022 (středa)


  Jednání v sekcích

  Posterová sekce

  19:00 společenský večer

   

  8. září 2022 (čtvrtek)


  Jednání v sekcích

  Exkurze

  Kontakty


  Kontakt na vědecký/programový výbor:

  marian.halas@upol.cz

   

  Kontakt na organizační výbor:

  irena.smolova@upol.cz


  City

  Pořadatel konference
  Česká geografická společnost

  Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

  Více o ČGS