Portál konferencí Geography.cz

Hlavní výbor

Hlavní výbor ČGS je klíčovou organizační složkou společnosti, mezi jehož hlavní úkoly patří řízení ČGS. Hlavní výbor ČGS zabezpečuje realizaci jednotné koncepce činnosti celé ČGS při rozvoji a zvyšování úrovně geografie, při uplatňování výsledků výzkumu v praxi a při spolupráci s domácími i zahraničními institucemi.

Sídlo společnosti
Česká geografická společnost z.s.
Albertov 6, 128 00 Praha 2
 

Složení hlavního výboru ČGS

Prezident společnosti doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. chromy@natur.cuni.cz
Viceprezident společnosti prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. tadeusz.siwek@osu.cz
Viceprezidentka společnosti RNDr. Dana Fialová, Ph.D. danafi@natur.cuni.cz
Vědecký tajemník doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. kraft@pf.jcu.cz
Hospodář doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. mak@natur.cuni.cz
Členové Mgr. Radek Durna durna@mail.muni.cz
RNDr. Jakub Jelen jakub.jelen@natur.cuni.cz
Bc. Jakub Petříček jakub.petricek@natur.cuni.cz
 

Předsedové poboček – členové hlavního výboru ČGS

Pražské – středočeské RNDr. Radim Perlín, Ph.D. perlin@natur.cuni.cz
Jihočeské Mgr. Michal Vančura, Ph.D. vancura@pf.jcu.cz
Západočeské RNDr. Jan Kopp, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz
Severočeské doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. jan.d.blaha@ujep.cz
Liberecké doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. kamil.zagorsek@tul.cz
Východočeské neobsazeno
Jihomoravské doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. kolejka@ped.muni.cz
Středomoravské doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. irena.smolova@upol.cz
Moravskoslezské RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. veronika.kapustova@osu.cz
 

Vedoucí sekcí České geografické společnosti – členové hlavního výboru ČGS

Fyzické geografie neobsazeno
Kartografie a geoinformatiky doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. kubicek@geogr.muni.cz
Polární RNDr. Michal Janouch, Ph.D. janouch@chmi.cz
Regionální geografie doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. tomhav@natur.cuni.cz
Socioekonomické geografie a regionálního rozvoje doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. marada@natur.cuni.cz
Historické geografie a environmentálních dějin RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. zdenek.kucera@natur.cuni.cz
Geografického vzdělávání doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. danarez@natur.cuni.cz
Aplikovaná geografie Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. hynek.bohm@tul.cz
Národní geografický komitét prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. vilimek@natur.cuni.cz
 

Šéfredaktoři časopisů vydávaných ČGS a ediční řady Geographica

Geografie prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. dusan.drbohlav@natur.cuni.cz
Geografické rozhledy RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.                            miroslav.sifta@natur.cuni.cz
Informace ČGS RNDr. Radim Perlín, Ph.D. perlin@natur.cuni.cz
Ediční řada Geographica prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. pavlinek@natur.cuni.cz
 

Revizní komise

Předseda doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. kirchner@geonika.cz
Členové doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. novotnam@kge.zcu.cz
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. milos.fnukal@upol.cz
 

Sekretariát společnosti

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. danafi@natur.cuni.cz